Firewall Nedir? Çalışma Mantığı Nasıldır?

Güvenlik duvarı netwokün  içinden veya dışından gelen yetkisiz erişimleri engelleyen, süzen ve izin denetimi sağlayan yazılımlar veya donanımlardır. Güvenlik duvarları yazılımsal, donanımsal veya her ikisinin de bir arada oldugu gruplara ayırabiliriz. Aslına bakarsanız donanımsal olanların üstünde de bir çeşit gömülü yazılım (firmware), BIOS vs ismi altında yazılımlar çalışmaktadır. Güvenlik duvarı deyince sadece bizi dışarıdan gelen saldırılara karşı koruyan bir şey düşünmemek gerekir. Gelişmiş Güvenlik Duvarları  bunların dışında NAT (Ağ Adres Çevrimi), Routing , VPN (Virtual Private Networking – Sanal Özel Ağ) gibi teknolojileri de bize sunarlar.

Koruma sağlamak için çeşitli Güvenlik Duvarı tipleri / teknolojileri vardır. Bunlardan en çok kullanılanları şunlardır;

Uygulama Katmanlı Güvenlik Duvarı  – Application Level Firewall

Bu tip Güvenlik Duvarları içeri veya dışarı gidecek OSI modelinde uygulama (application) katmanında çalışan belli iletişim kurallarına bakarlar (OSI modeli ağ ortamında bilgisayarların birbirleriyle haberleşirken kullandıkları yedi katmanlı bir standarttır).

Programcılar ve ağ cihazlarını üreten firmalar bu standarta  uyarak ürünleri bize sunarlar.  Örneğin; FTP,HTTP,SMTP,POP3,IMAP,TELNET,FINGER,DNS Uygulama katmanında çalışan iletişim kurallarından bazılarıdır.

İç ağdaki (LAN) bir istemci  Internet Epxlorer’ ı açtı “http://tolgaydeniz.wordpress.com” yazdı giriş tuşuna bastı diyelim. Yazılım dış ağdaki (Internet) sunucuya bağlanmak isteyecektir ve 80 numaralı portu hedef olarak gösterecektir. Bu paket Güvenlik Duvarına  geldiğinde paket 80 numaralı porta gidiyor ama içinde HTTP var mı yok mu ona bakar. Varsa HTTP’nin içinde istemediğim bir şey var mı yok mu ona da bakabilir.

İstemciler bunu yapabilmek için bir yazılım kullanırlar. Bu yazılımda IP paketi içerisine kendisi ile ilgili bilgiyi yerleştirir. Bu defa  IP başlığına değil de uygulama başlığına (application header) koyar. Güvenlik Duvarıda IP paketini açar ve bakar ve bu başlık ile ilgilenir (Bütün Güvenlik Duvarları paketleri açıp içlerine bakarlar. Sadece baktıkları yerler veya kullandıkları teknolojiler farklılık gösterir). Bu tip Güvenlik Duvarını örneğin  MSN’yi dışarıya engellemek için kullanılabiliriz.

Katman (Layer)

İletişim Kuralları ve Yapılan İşler

7.Uygulama (Application)

HTTP, DNS, FTP, TFTP, BOOTP, SNMP, POP3, SMTP, MIME, NFS, FINGER, TELNET, SMB

6.Sunum (Presentation)

Şifreleme varsa burada gerçekleşir.

5.Oturum (Session)

NetBIOS, Names Pipes, Mail Slots, RPC

4.Taşıma (Transport)

TCP, ARP, RARP, SPX, NWLink, NetBIOS, NetBEUI

3.Ağ (Network)

IP, IPX (Yönlendiriciler burası ile ilgilenir)

2.Veri Bağlantısı (Data Link)

Mantıksal bağlantı kontrolu : 802.1,802.2

Media Access Control(MAC) : 802.3CSMA/CD (Ethernet) 802.5 Token Ring

1.Fiziksel (Physical)

IEEE 802,IEEE 802.2, ISDN

Her katman bir üst veya alt katman ile ilgilenir. İki üstü ile ilgilenmez. Bir sıra izlenmelidir. İletişim kuralları (protocol) ve yapılan işlemler sadece örnek olsun diye yazılmıştır. Bunların dışında daha pek çok işlem ve iletişim kuralı vardır.

Paket Süzen Güvenlik Duvarı (Packet Filtering Firewall)

Bu tip Güvenlik Duvarları IP iletişim kuralını (protocol), IP adresini ve port numarasını denetleyen ve bizim tarafımızdan belirlenen bazı kurallar (rule) içerirler. O yüzden ayarlarını çok iyi yapmamız gerekmektedir. Diğer türlere nazaran daha zahmetlidir. Bu tip Güvenlik Duvarları paketlerin uygulama olup olmadığıyla değil network tarafı ile ilgilenirler. IP paketini açıp IP başlığına yani kaynak (source) hedef (target), iletişim kuralı, port vs bakarlar.

Bun durumun  bir kötü tarafı vardır. Örneğin Web sunucunuz var diyelim. Her şeyi engelleyip sadece web trafiğini açarsınız. Herkes web sunucunuza erişiyor. Başka hiçbir şey yapamıyorlar ama sizin web sunucunuza saldıran da erişiyor gezinti yapan da. Bunu ayırt edebilmesi için IDS (Intrusion Detection System – Saldırı Denetleme Sistemi) veya IPS (Intrusion Prevention System – Saldırı Önleme Sistemi) özelliğinin olması gerekmektedir. Paket süzen Güvenlik Duvarları bu farkı algılayamazlar. Ayrıca bu tip Güvenlik Duvarları stateful packet inspection (ip paket denetleme) yapamazlar. Yani paketlerin gerçekten istenilen iletişim kuralı (protocol), port ve ip den gelip gelmediğini anlayamazlar. Biraz daha açmak gerekirse paketin daha önceden kurulmuş bir bağlantıdan mı geldiğini anlayamazlar. Eklediğimiz kural ne diyorsa ona bakarlar. Yani bu tip Güvenlik Duvarına “sadece dışardan gelen paketlere izin ver ama bağlantı daha önceden kurulmuş olsun” diyemiyoruz.

Burada şunu anlamamız gerekiyor. Mesela A ve B makinası TCP bağlantısı kurduğunda üç yollu el sıkışma (3-way handshake) diye bir işlem gerçekleşir. Basit olarak anlatacak olursak, bu işlemde A makinası B makinasına (1)SYN paketi gönderir. B makinası karşılık olarak (2)SYN/ACK gönderir. Ondan sonra A makinası B’ye (3)ACK paketi gönderir ve bağlantı kurulmuş olur. Siz bilgisayarınızda başlat/çalıştır a “cmd” yazıp komut isteminde “netstat -an” yazarsanız gördüğünüz “ESTABLISHED” bağlantılar bu işlemin gerçekleştiğini göstermektedir. Daha fazla ayrıntıya şimdilik girmeyelim.

Sonuç olarak herhangi bir A makinası böyle bir işlem olmadan paket süzen bir Güvenlik Duvarının zaafından yararlanabilir. Mesela saldıran biri durmadan SYN gönderebilir(Bu durumda bir müddet sonra . IP yanıltma (spoofing) yapabilir.

Durum Denetlemeli Güvenlik Duvarı (Stateful Firewall)

Bunlar paket süzen Güvenlik Duvarları gibilerdir ama daha akıllılardır. 90′larda Checkpoint firması tarafından geliştirilmiştir. Zamanla bir standart haline gelmiştir. OSI modelinde ağ katmanına ve iletim katmanına bakarlar (bazen tüm paketi daha iyi incelemek için üst katmanlara da bakarlar).

Örnek verecek olursak yine bir ağ sunucunuz var diyelim. Siz kural eklersiniz ve kullanıcılar sunucuya bağlanır. Bu noktada bu tip Güvenlik Duvarları gelen isteğin gerçekten bağlantı kurulacak IP olup olmadığına, iletişim kuralına, kaynak ve hedef portlarına bakarlar. Ondan sonra üç yollu el sıkışma (3-way handshake) gerçekleşir ve bağlantı kurulur. Mesela saldırgan yanıltma (spoofing) yapıyorsa (yani kendi ip adresini, iletişim kuralını veya portunu olması gerektiğinden farklı gösteriyorsa) bunu anlarlar ve karşı tarafa SYN/ACK göndermezler ve paket karşı tarafa herhangi bir bilgi göndermeden düşürülür (Drop). Bu olmasa ne olurki diyeceksiniz. Mesela eğer böyle bir şey olmazsa saldırgan on binlerce yanıltıcı paket gönderip sizin ağ sunucunuzu gelecek gerçek SYN paketlerine SYN/ACK gönderemez hale getirebilir. Sonuç olarak kimse sunucuya erişemez.

Bu noktada IDS veya IPS’ inde tabiri caizse kul yapımı olduğunu belirtmek gerekiyor. Yani bunlar bilmedikleri kötü trafik için bir şey yapamazlar. Bazı firmalar kendi IDS veya IPS sistemlerinin akıllı olduklarını ve bilinmeyen saldırılara karşı önlem alabildiklerini iddia etseler de ne kadar başarılı olduğu konusunda şüphe duymak gerekir. IDS/IPS demişken Güvenlik Duvarı ile ilgili bir teknoloji daha var. Buna da Deep  Packet  Inspection (Derin Paket İnceleme) diyoruz. Bu IDS/IPS ile tümleşik çalışan bir teknolojidir. Bunu  Durum denetimi yapan (Stateful) Güvenlik Duvarına tanıdık bir örnek verecek olursak Windows’umuzun o basit Güvenlik Duvarı bu türdendir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

four × 3 =